Monday 02 Dec 17:30

Proaktiv kvalitetssäkring

AW Seminar

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Vi börjar med Mingle och något enkelt att äta 17.30

Presentationen börjar 18.00

Denna presentation belyser hur man på ett effektivt sätt förebygger defekter i utvecklingen och skapar framgångsrika produkter genom väldefinierade kvalitetsstrategier. Bakgrunden är att i många projekt saknas det information till utvecklare och testare om vilka kvalitetsaspekter som är nödvändiga för produktens framgång. Detta inkluderar även vilka värden i produkten som är mer eller mindre viktiga, dvs. en prioritering. På bekostnad av produktmedvetenhet läggs istället allt för stor del av kravarbetets fokus på att kravställa specifik funktionalitet.

Genom att undersöka och tydliggöra vilka kvalitetsaspekter som är mer eller mindre viktiga för produkten kan utvecklingsteamens arbete fokuseras till att göra rätt saker från början och därmed minska onödigt arbete. Detta skapar en effektiv kvalitetssäkring som strävar efter rätt kvalitetsnivå för den specifika produkten.

Vi kommer berätta om hur en väldefinierad kvalitetsstrategi kan skapas samt presentera metoder som framgångsrikt har använts för att fånga upp generella kvalitetskrav och affärsmål och hur dessa krav och mål har influerat utvecklare och testare. Presentationen kommer beröra hur kvalitetsstrategier kan arbetas fram med hjälp av:

· Kvalitetskaraktäristik av olika slag

· Generella krav och deras påverkan

· Teststrategi utifrån affärsmål och riskanalys

· Styrning och tillämpning av riskanalys

Talare

Roger Thyrell arbetar som Principal Client Technical Manager på System Verification i Malmö. Roger har mer än 13 års erfarenhet av processförbättring, kravinsamling, kravhantering och kravverktygsimplementeringar inom medicinteknik, kommunikation, försvars- och bilindustrin. Hans arbetsuppgifter innefattar konsultarbete, utbildning och tekniskt säljstöd. Han brinner för att få med kravhantering som en naturlig del av kvalitetssäkringen för mjukvara och system.

Eventet genomförs tillsammans med

System VerificationPlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Mediaevolution100px Qlik100px Verisure100 Softhouse100px Oneagency100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica horisontal 100x50 Tetrapak100x50 Knightec100

Partners

Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Purplescout100px Playtechbgt100px 24hr100px Schneider100px Tieto100pxnew Hotnew100px Ifacts logo partner 100px Pinmeto100px Terranet100px Bimobject100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Humanit100px Avensia100px Relax100px Cybercom 100x50 Hittahem small Additude100x50 Forefront 100x50 Raygun100px Edument100px Livingit100 Lime color 100x50
Sign in