Wednesday 04 Jun 17:30

Quality Assurance – Right from the Start

AW Seminar

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Om du jobbar inom IT så har du sannolikt upplevt ett misslyckat eller nedlagt projekt – de flesta av oss mer än en gång. Varför är IT-projekt så svåra att lyckas med? I det här seminariet får du tips om hur din organisation kan öka chanserna att leverera ett framgångsrikt projekt.För att uppnå den tänkta kundnyttan inom den utsatta tidsramen och budgeten krävs att vi i så stor utsträckning som möjligt gör rätt från början. Även den mest effektiva testprocessen är inte tillräckligt för att nå rätt kvalitet i projektet, eftersom merparten av test sker i de faser av projektet när de flesta defekterna redan är inbyggda i systemet. Frågeställning i en IT organisation gällande kvalitet bör därför ändras från ”Hur säkrar vi att systemet testas rätt” till ”Hur säkrar vi att vi bygger rätt system på rätt sätt”. Svaret på frågan finns i Quality Assurance processen som hjälper till att säkra rätt kvalitet från början.Seminariet kommer att ledas av Anna Tomasson från Knowit Quality Services. Anna är en senior kvalitetsledare med erfarenhet från flera olika branscher och hon har gjort pionjärarbete i ett flertal organisationer med att etablera QA-processer och lyckade projekt.I samarbete medKnowitPlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Mediaevolution100px Qlik100px Verisure100 Softhouse100px Oneagency100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica horisontal 100x50 Tetrapak100x50 Knightec100

Partners

Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Purplescout100px Playtechbgt100px 24hr100px Schneider100px Tieto100pxnew Hotnew100px Ifacts logo partner 100px Pinmeto100px Terranet100px Bimobject100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Humanit100px Avensia100px Relax100px Cybercom 100x50 Hittahem small Additude100x50 Forefront 100x50 Raygun100px Edument100px Livingit100 Lime color 100x50
Sign in