Monday 04 May 08:30

ISQi Agile TDD – en praktisk kurs med kodkvalité i fokus

Master Class

FOOD: Yes

LEVEL: IntermediateDENNA KURS ÄR INSTÄLLD PGA FÖR FÅ DELTAGARE

Vill du bli en spjutspets inom programmering?

En trend inom mjukvaruutveckling är behovet av att snabbt gå från idé till färdig produkt. En viktig del i detta är att snabbt och säkert kunna göra förändringar, vilket ställer höga krav på kodens design. TDD är en teknik där testen används som återkoppling för att uppnå bättre design, där motivet är att hålla kostnaden per förändring låg. Denna utbildning, som kan leda till certifiering, är för dig som vill använda TDD i ditt arbete eller vässa dina färdigheter i designprinciper, refaktorering, design patterns samt flertalet övriga begrepp som omfattas av Software Craftsmanship-rörelsen.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som kan programmera, men känner att du vill bli riktigt vass. Det är en krävande utbildning, men du kommer gå därifrån med många nya insikter, ny kunskap och förhoppningsvis en certifiering i Testdriven utveckling från ISQi.

ISQi Agile TDD – en praktisk kurs med kodkvalité i fokus

Kursens utformning

Kursen är praktiskt orienterad, där deltagarna arbetar i par, så kallad parprogrammering. De praktiska momenten varvas med kortare teoretiska moment samt handledning av läraren. Kursens upplägg med praktiskt hands-on arbete gör att maximalt sex samtida deltagare får plats, boka därför ditt kurstillfälle redan nu!

Grundförutsättningar

Tidigare erfarenheter av att ha skrivit automatiska enhetstest är inte nödvändigt, men deltagarna förväntas ha god programmeringsvana och behärska Java tillräckligt bra för att kunna utföra enklare programmeringsuppgifter utan svårigheter. Simpel versionshantering som incheckning av filer är ett viktigt och frekvent moment i kursen.

Om Testdriven utveckling (TDD)

Testdriven utveckling (TDD) är en programmeringsteknik som återupptäcktes av programmeringsgurun Kent Beck under 1990-talet. Det handlar om att skriva automatiskt självverifierande test, så kallade enhetstest, innan man skriver produktionskod.

De grundläggande stegen i TDD består av att;

1. Skriva ett fallerande test.

2. Implementera minimalt för att få testet att passera.

3. Refaktorera – göra koden så bra du kan för stunden.

Oavsett hur enkelt ovanstående ser ut, så upplevs TDD ofta som svårt att komma igång med. Vad som saknas ovan är egentligen design av kod, vilket medför att denna kurs i själva verket omfattar mycket mer än bara TDD. För att kunna testdriva kod på ett bra sätt så måste man även känna till vad som kännetecknar bra kod.

Potentiella vinster från TDD

- Produktionskod som per definition är testbar. Det är vanligt att det är svårt att skriva enhetstest efter produktionskoden är klar eftersom koden har för starka beroenden.

- Tekniken uppmuntrar programmerare att lösa dagens krav och inget mer. När för stunden överflödiga abstraktioner, som kan komma att bli användbara senare, används så ökas kodkomplexiteten. När beteendet sedan aldrig efterfrågas så lämnas man med en överkomplicerad kodbas.

- Refaktorering blir enklare då enhetstesten fungerar som en regressionssvit vid kodändringar. Den stund som programmerare räds att göra förbättringar i kodbasen är då kod börjar ruttna. När detta sker så kommer kostnaden per tillagd funktionalitet i kodbasen att öka.

- Tekniken uppmuntrar programmerare att utveckla funktionalitet iterativt. Detta avlastar programmeraren kognitivt, då arbetssättet leder till kortare och mer fokuserade delmoment. Samtidigt leder det till mindre risk för projektet, eftersom funktionalitet levereras kontinuerligt.

Resultat av att ha gått kursen

Ökad förståelse för vad som kännetecknar kodkvalitet för såväl produktions- som testkod.

Ökad förståelse för, samt tekniker som underlättar vid refaktorering.

Att kunna tillämpa TDD på enklare problem.

Att kunna producera läsbar kod.

Att undvika vanliga fallgropar.

En inspirationskälla och katalog av framtida lärande om TDD.

Bli inspirerad

Se föreläsning på FooCafé i Malmö av kursledare Sebastian Larsson https://youtu.be/YE3irkaJrSo

Examinationsmoment

Examinationsmomentet utgörs av en teoretisk del, samt två praktiska uppgifter som skall lösas med TDD.

Pris för kursen

Pris 25 500 kronor för 2,5 dagar, önskas även Certifiering tillkommer 3000 kronor. (alla priser är exklusive moms)

Läs mer på

http://www.agile-teaming.org/products.html?desc3#desc3

https://www.isqi.org/en/certified-agile-tdd.html

https://www.isqi.org/de/certview.html?CertificateID=49

Cybercom

Om Cybercom

Cybercom är ett nordiskt IT-konsultföretag som hjälper våra kunder lyckas i den uppkopplade världen. För att hjälpa våra kunder att lyckas krävs att vi har aktuella kunskaper och kan tillföra våra kunder ny kompetens och effektiva utvecklingsmetoder, därför certifierar Cybercom löpande sina egna utvecklare, bland annat i Agile TDD hos ISQi.

Genom att gå en utbildning inom TDD hos Cybercom får du genom vårt partnerskap med ISQi möjlighet att få ett av branschen erkänt certifikat inom TDD. Kursen leds av ackrediterad personal.Platinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Mediaevolution100px Qlik100px Verisure100 Softhouse100px Oneagency100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica horisontal 100x50 Tetrapak100x50 Knightec100

Partners

Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Purplescout100px Playtechbgt100px 24hr100px Schneider100px Tieto100pxnew Hotnew100px Ifacts logo partner 100px Pinmeto100px Terranet100px Bimobject100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Humanit100px Avensia100px Relax100px Cybercom 100x50 Hittahem small Additude100x50 Forefront 100x50 Raygun100px Edument100px Livingit100 Lime color 100x50
Sign in